• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အထူးလကၡဏာပါရိွတဲ႔ ငါးဖမ္းရြာ

(GMT+08:00) 2018-08-13 15:19:47

        က်န္းစူးျပည္နယ္ ယန္က်ဴးၿမိဳ႕ရိွ ယန္ဟူရြာကေလးဟာ ရိုးရာငါးဖမ္းသူ ေနထိုင္မႈဘဝ အစဥ္အလာနဲ႔ ငါးဖမ္းအေလ႔အထကို ယခုအခ်ိန္အထိ ထိန္းသိမ္းက်င္႔သံုးေနတဲ႔ ရြားကေလးတစ္ရြာျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကစၿပီး ရိုးရာအစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံၿပီး အဲဒီရြာကေလးမွာ ခရီးသြားလာေရးကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ရြာသူရြာသားမ်ားရဲ႕ ပ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္လံုးဝင္ေငြဟာ ယြမ္ ၅၀၀၀ေက်ာ္ကေန ၁၉၀၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးမ်ားလာပါတယ္။

   Webradio