• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဝမ္ယိ၏ ေျပာၾကားခ်က္

(GMT+08:00) 2018-08-03 15:30:49

ယခုလ ၂ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ တရုတ္-အာဆီယံ(10+1) ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ဝမ္ယိက ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္မ်ားက က်င္းပခဲ႔သည့္ တရုတ္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားထက္ ပိုမိုသင္႔ျမတ္သာယာ၊ တည္ၿငိမ္ရင္းႏွီးေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္ျပည္ႏ���င္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တစ္ဆင္႔တိုးပြားေစျခင္းႏွင္႔ အျပန္အလွန္ အားေပးေထာက္ခံမႈ ပိုမို ခိုင္မာျပတ္သားလာျခင္းကို ေနာက္ထပ္ ျပဆိုေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဝမ္ယိက ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ လူအမ်ား အာရံုအစိုက္ဆံုး သည့္ကိစၥမွာ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ ေတာင္ပင္လယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူ(COC)၏ တစ္ခုတည္းေသာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး မူၾကမ္း ရရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ COCညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးတြင္ ရရွိသည့္ အေရးႀကီး တိုးတက္မႈသစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္ပင္လယ္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကို အတူထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း အျပည့္အဝရွိၿပီး အတူလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ခ်မွတ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ဝမ္ယိက ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၏ အႀကီးဆံုး ေအာင္ျမင္မႈမွာ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈသည္ အႏွစ္သာရရွိသည့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခ်ိန္ကာလမွ အရည္အေသြးႏွင္႔ အဆင္႔တိုးျမင္႔လာသည့္ ရင္႔က်က္ ေသာအခ်ိန္ကာလသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈသည္ ဘက္စံု ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဆင္႔ကာလသစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ အခြင္႔ေကာင္းမ်ားကို အတူမွ်ေဝခံစားၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အတူ ရင္ဆိုင္ကာ ပိုမိုေႏြးေထြးေသာ ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio