• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

မာဟာသီယာႏွင္႔ ဝမ္ယိ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00) 2018-08-02 15:01:16

မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာဟာသီယာသည္ ယခုလ ၁ရက္ေန႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးတြင္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနေသာ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ မာဟာသီယာက မေလးရွားႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ သည္ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေလးရွားရွိ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ားသည္ မေလးရွား၏ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အက်ိဳးျပဳမႈကို စြမ္းေဆာင္ခဲ႔ ၾကေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ေဒသတြင္း တံခါးဖြင္႔မႈႏွင္႔ စည္ပင္ သာယာမႈ အတြက္ တက္ႂကြစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင္႔ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ တင္ျပေသာ ၂၁ရာစု Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္သည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ အတူ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္႔ စည္ပင္သာယာမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ အေရးႀကီး အခြင္႔ေကာင္း ျဖစ္၍ မေလးရွား အေနႏွင္႔ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တက္ႂကြစြာ အားေပးေထာက္ခံၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝမ္ယိက မေလးရွား အစုိးရသစ္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္လာ၍ တရုတ္-မေလးရွား ဆက္ဆံမႈသည္ အစပ်ိဳးျခင္းသစ္တြင္လည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏွင္႔ မေလးရွား အၾကား စီးပြားေရး အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းျခင္း မ်ားစြာ ရွိ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရွ႕အလား အလာလည္း မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ မေလးရွားႏွင္႔ အတူ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာဟာသီယာ၏ တရုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္ကို အခြင္႔ေကာင္း အျဖစ္ ယူကာ အနာဂတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဘက္စံု စီမံ၍ တရုတ္- မေလးရွား ဆက္ဆံေရး၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ေရးသစ္ကို ဖန္တီးေပးလိုေၾကာင္း၊ Belt and Road အတူတည္ေဆာက္ေရးတြင္ မေလးရွား၏ တက္ႂကြေသာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တရုတ္-မေလးရွား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ေသာ ေရွ႕အလားအလာကို ဖန္တီးေပးၿပီး မေလးရွား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအား ေပးကာ အာရွ စည္ပင္သာယာမႈႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio