• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဝမ္ယိႏွင္႔ မေလးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2018-08-01 15:39:31

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔က ကြာလာလန္ပူၿမိဳ႕တြင္ မေလးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဆိုင္ဖူဒင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ဝမ္ယိက တရုတ္ႏွင္႔ မေလးရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဖံြ႔ံၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားရွိ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားသည္ သေဘာကဲြလဲြမႈထက္ မ်ားစြာ ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ မေလးရွားကို အလြန္ အေလးထားၿပီး မေလးရွား အေပၚ မိတ္ေဆြျဖစ္ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒကို ဆက္လက္ ခုိင္မာျပတ္သားစြာ က်င္႔သံုးကာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေလးရွား အစုိးရသစ္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္၍ တရုတ္-မေလးရွား ဆက္ဆံမႈသည္ အစပ်ိဳးလိုက္ျခင္းသစ္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ မေလးရွား အစုိးရသစ္ႏွင္႔ ေႏြးေထြးေသာ အဆင္႔ျမင္႔ ကူးလူးဖလွယ္မႈ ထားရွိၿပီး အနာဂတ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ စီမံလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆိုင္ဖူဒင္က မၾကာခင္ႏွစ္မ်ား အတြင္း နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈသည္ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာေၾကာင္း၊ မေလးရွားသည္ တရုတ္ျပည္ကို အိမ္နီးခ်င္း ေကာင္းႏွင္႔ အေရးႀကီး မိတ္ဖက္ အျဖစ္ ထားေၾကာင္း၊ မေလးရွား အစုိးရသစ္သည္ မေလးရွား-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈကို အလြန္အေလးထားၿပီး မေလးရွားႏွင္႔ တရုတ္ အၾကားရွိ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ဆက္လက္ ခိုင္မာေစၿပီး စီးပြားကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ပညာေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို နက္ရိႈင္းေစကာ မေလးရွား-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈကို အဆင္႔သစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ တိုးျမွင္လုိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ အျပင္၊ အာဆီယံ၊ ေဒသတြင္းႏွင္႔ တစ္ကမၻာလံုး အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio