• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ေမာ္တာကို အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႀကိဳက္

(GMT+08:00) 2018-07-24 15:04:14

တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီး ယြိခ်ိဳင္(Yuchai)စက္ကိရိယာ ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ လိမိတက္သည္ တရုတ္ျပည္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေမာ္တာ ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းကုမၸဏီသည္ ၁၉၅၁ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က  ျပည္ပတြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယိြခ်ိဳင္ ကုမၸဏီသည္ ျပည္ပတြင္ ရံုးဌာန ၁၂ခုႏွင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ ဌာန ၅ခုကို ထားရွိၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ ေမာ္တာမ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသ ၁၈၀ေက်ာ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ကုမၸဏီ အုပ္စု၏ ႏိုင္ငံျခား ေရာင္းခ်ေရး ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ က်ိဳးခၽြမ္ဝူ က မိတ္ဆက္ေျပာၾကားသည္။

 အေရွ႕ေတာင္ အာရွသည္ ယီြခ်ိဳင္ ေမာ္တာ၏ အဓိက ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄ခုႏွစ္က တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေထာင္ၿပီး တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြကိုလည္း စတင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယိြခ်ိဳင္ ကုမၸဏီသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဆိုသလို တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ပါဝင္ေလ႔ရွိၿပီး ၄င္းပလက္ေဖာင္းကို အသံုးျပဳကာ အာဆီယံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ တည္ေဆာက္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အသြင္အျပင္ကိုလည္း ထူေထာင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခု ထိုင္းႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ခရီးသြား ဘတ္စကား ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ေက်ာ္သည္ ယိြခ်ဳိင္ ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေမာ္တာကို သံုးေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘတ္စကား ၂ေထာင္သည္ ယြိခ်ိဳင္ ေမာ္တာကိုလည္း သံုးေၾကာင္း သိရသည္။

ယိြခ်ိဳင္သည္ ၄င္းထုတ္လုပ္သည့္ ေမာ္တာ၏ အရည္အေသြးႏွင္႔ အဆင္႔ကို အဆက္မျပတ္ တုိးျမင္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေမာ္တာ ေရာင္းခ်မႈမွ အပိုပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ တိုးခ်ဲ႕လာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အထိ ျပည္ပတြင္ ယြိခ်ိဳင္ ေမာ္တာ၏ စုစုေပါင္း ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာ ၂သိန္း၅ေသာင္း ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio