• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုး စိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ(cyber attack) စင္ကာပူ ခံရ

(GMT+08:00) 2018-07-23 14:38:36

စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔ ပူးတဲြ ဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ မီဒီယာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပရာ စင္ကာပူသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အတိုင္းအတာ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ခံခဲ႔ရေၾကာင္း၊ ဟက္ကာမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွိန္လြန္း အပါအဝင္ ေဝဒနာရွင္ ၁သန္း၅သိန္း၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၁ရက္ေန႔မွ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ အုပ္စု လက္ေအာက္မွ ေဆးရံုႏွင္႔ ေဆးကုဌာနမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံခဲ႔ရေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားတြင္ နာမည္၊ ေမြးေန႔ႏွင္႔ IDနံပါတ္ႏွင္႔ လိပ္စာစသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ဟက္ကာသည္ ေဝဒနာရွင္ ၁သိန္း ၆ေသာင္းခန္႔၏ ေဆးမွတ္တမ္း အခ်က္ အလက္မ်ားကိုလည္း ခိုးယူရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းစိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွိန္လြန္း၏ ေဆးမွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူရန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ အစုိးရက ေဖာ္ျပသည္။

စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ အုပ္စုသည္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး ေဆးဝါးကုသေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ အုပ္စု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူ စိုင္ဘာ လံုၿခံဳေရး ဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္ ရႊီၾကည့္ရွန္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ယခုအႀကိမ္ စိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈကို အေပ်ာ္တမ္း ဟက္ကာ လုပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ စိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္၊ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ယန္က်င္ရံုက ၄င္းစိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ ျဖစ္ပြားေသာ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ား အတြက္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေၾကာင္းႏွင္႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွိန္လြန္းက ဟက္ကာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ရွာေဖြႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း၊ ေအာက္ဆံုးအဆင္႔ အေနႏွင္႔ မိမိကို ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္အလက္ကို ရွာေဖြရရွိခ်င္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုဆိုရင္ ၄င္းတို႔ကို စိတ္ပ်က္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း၏ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

စင္ကာပူ စိုင္ဘာ လံုၿခံဳေရး ဌာန၊ စမတ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဒီဂ်စ္တယ္ အစုိးရ လုပ္ငန���းအဖဲြ႔ႏွင္႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ပူးေပါင္းၿပီး စိုင္ဘာ လံုၿခံဳမႈ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဘက္စံု အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio