• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရူပီးယာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းကို အင္ဒိုနီးရွား ထိန္းသိမ္း

(GMT+08:00) 2018-07-11 15:53:56

ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းက အေမရိကန္ ေဒၚလာ အားေကာင္းလာျခင္း စသည္မ်ားေၾကာင္႔ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ရူပီးယာေငြ အေပၚ ႀကီးမားသည့္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ရူပီးယာေငြႏွင္႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ အၾကား လဲလွယ္ႏႈန္းသည္ ၆႕၃၂ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းၿပီး က်ဆင္းမႈ အမ်ားဆံုးေသာ တက္သစ္စ ေစ်းကြက္ ေငြေၾကးမ်ိဳးမ်ား အနက္ တစ္မ်ိဳး အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရူပီးယာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း၊ ေငြေၾကးႏွင္႔ စီးပြားေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အတြက္ အင္ဒိုနီးရွား ဗဟိုဘဏ္သည္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ က်င္႔သံုးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒ ပယ္ရီ ဝါဂ်ီယိုက ၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ က်င္႔သံုးျခင္းျဖင္႔ ရူပီးယာေငြ၏ လဲလွယ္ႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္လာေစသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ အေျခအေန အေရးတႀကီး ျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ပုိမိုမ်ား ျပားသည့္ တင္းက်ပ္ေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင္႔ ေစ်းကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို က်င္႔သံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး စရီ မူလ္ယာနီ အင္ဒရာဝါတီသည္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ၄င္းက စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကို ဦးစားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အတြက္ အတင္႔အသင္႔ ေႏွးေကြးသည့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို လက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ခ်ံဳၿပီး ေျပာရလွ်င္ အင္ဒိုနီးရွား စီးပြားေရး၏ အေျခခံ အေျခအေနသည္ အားေကာင္း ေနေသးေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂႕၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄႕၅ရာခိုင္ႏႈန္း အၾကား ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ဗဟိုဘဏ္က ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio