• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နာဂ်စ္ဘ္သည္ တရားရံုးမွ စြပ္စဲြခ်က္ခံရ

(GMT+08:00) 2018-07-05 14:55:15

ကြာလာလန္ပူ တရားရံုးသည္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ကို လာဘ္ယူမႈ အပါအဝင္ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု ယခုလ ၄ရက္ေန႔က စြပ္စဲြခဲ႔ေၾကာင္း၊ နာဂ်စ္ဘ္သည္ မေလးရွားတြင္ စြပ္စဲြခ်က္ ခံရသည့္ ပထမဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္ စြပ္စဲြခ်က္ အားလံုးကို ျငင္းပယ္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

တရားေရး ရႈေထာင္႔မွ ၾကည့္လွ်င္ နာဂ်စ္၏ မႈခင္းကို တိုေတာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ အၿပီးမသတ္ႏိုင္ဘဲ အခ်ိန္ ရွည္ၾကာစြာ စစ္ေဆးစီရင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားရႈေထာင္႔မွ ၾကည့္လွ်င္ ၄င္းမႈခင္းသည္ မေလးရွား ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား အေပၚ နက္ရိႈင္းရွည္ၾကာေသာ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈ ရွိႏိုင္ဖြယ္ရာရွိၿပီး နက္ရိႈင္းေသာ ထိန္းညိမႈ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေၾကာင္းလည္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

 

   Webradio