• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္သည္ ထိုင္း-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အခြင္႔ေကာင္းသစ္ ဖန္တီး

(GMT+08:00) 2018-06-28 15:31:01

လြန္ခဲ႔သည့္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္က လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသရွိ ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ အက်ိဳးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ အဆက္မျပတ္ နက္ရိႈင္းလာသည့္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ေခတ္သစ္တြင္ ထိုင္း-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အခြင္႔ေကာင္းသစ္မ်ား ဖန္တီးေပး ေနသည္ဟု ထိုင္းအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန မီဒီယာေရးရာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္ ဘူစာဒီက တရုတ္ျပည္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အလာ မိတ္ေဆြျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ေတာေတာင္ေရေျမခ်င္း ဆက္စပ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ရိုးရာ ဓေလ႔ထံုးစံလည္း နီးစပ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ လူမႈေရး တည္ၿငိမ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္အခါတြင္ ထိုင္း-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒ ညီညြတ္ေစေရးႏွင္႔ ခရီးသြား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို တစ္ဆင္႔တိုး တြန္းအားေပးၿပီး ေခတ္မီ နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈ၊ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင္႔ စမတ္က်ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တြန္းအားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း မၾကာခင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ထိုင္းႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္အတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအံု အပါအဝင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ပိုင္း စီးပြားေရး စႀကၤန္ကို အားထုတ္ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း၊ "ထိုင္း 4.0" ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင္႔ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးသည္ အလြန္ ညီညြတ္ၿပီး လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၏ဦးစားေပးခ်က္ႏွင္႔ လံုးဝ ကိုက္ညီေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio