• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀သည္ ေရႊႀတိဂံေဒသမွ ဝင္ေရာက္ဟု ထိုင္းဆို

(GMT+08:00) 2018-06-26 15:34:27

ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ႔ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ ျဖစ္သည္။ မၾကာခင္က ထိုင္းႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ စီရင္ယာက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ၿပီး တရုတ္-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လြန္စြာ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

စီရင္ယာက ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔မွ ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ားသည္ Amphetamineအမ်ိဳးျဖစ္ မူးယစ္ေဆးဝါး အလံုး (၂၀၃)သန္းကို ဖမ္းဆီးရမိၿပီး လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း (၆၀)တိုးလာေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ဘိန္းျဖဴႏွင္႔ ပိုက္ဆံေလွ်ာ္ စသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ိဳးမ်ား၏ ပမာဏသည္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးပြားလာေၾကာင္း၊ ယင္းမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း (၈၀)သည္ ေရႊႀတိဂံေဒသမွ ဝင္ေရာက္လာခဲ႔ ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ေရႊႀတိဂံေဒသမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ထိုင္းျပည္တြင္းတြင္ မျပန္႔ပြားေစရန္ အတြက္ ထိုင္း အစုိးရ၊ စစ္ဘက္ႏွင္႔ ရဲဘက္တို႔သည္ နယ္စပ္ေဒသ၌ စစ္ေဆးမႈ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင္႔ဘိန္းအစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးေရး အပါအဝင္  တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားစြာကို က်င္႔သံုးၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုလည္း လက္တဲြ တိုက္ဖ်က္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စီရင္ယာက ယခုႏွစ္ ကမၻာ႔ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေဒသ အသီးသီး၌ သက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို က်င္းပၿပီး အလႊာေပါင္းစံုတို႔ ပါဝင္ၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး စိတ္ပိုင္း ျဖတ္ထားခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio