• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ Alibaba၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေပၚ ထိုင္းျပည္သူမ်ား ႀကိဳဆို

(GMT+08:00) 2018-06-14 14:48:41

      မၾကာခင္က ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္မွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ လမ္းမ်ားေပၚ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ တရုတ္ အြန္လိုင္းကုန္သြယ္မႈ ကုမၸဏီ Alibaba၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေပၚ ႀကိဳဆိုၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ ျမင္လိုၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

၄င္းအင္တာဗ်ဴးလက္ခံသူ တစ္ဝက္ခန္႔သည္ မီဒီယာ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမွ Alibaba ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ မာယြင္းကို သိရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ Alibaba၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အင္တာဗ်ဴး လက္ခံသူ အခ်ိဳ႕က မာယြင္းႏွင္႔ အြန္လိုင္းကုန္သြယ္မႈသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလတ္စားႏွင္႔ အငယ္စား ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ႏွင္႔ ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစမည္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကေၾကာင္း၊ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အင္တာဗ်ဴး လက္ခံသူမ်ားကေတာ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ သစ္သီးဝလံ ျဖစ္ေသာ ဒူးရင္းသီးကို Alibaba၏ အြန္လိုင္းကုန္သြယ္မႈ ကြန္ရက္ျဖင္႔ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

 Alibabaႏွင္႔ ထိုင္းအစုိးရတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေသာ စာခၽြန္လႊာတြင္ Alibaba ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၁ဘီလီယံကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ အြန္လိုင္း ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္မႈ စတင္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Alibabaသည္ ထိုင္းအေရွ႕ပိုင္း စီးပြားေရး စႀကၤန္တြင္ စမတ္ ဒီဂ်စ္တယ္စင္တာကို တည္ေဆာက္ၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို တုိးျမွင္႔ေပးကာ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလာေရး ပလက္ေဖာင္း တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio