• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္ဒိုနီးရွား ဂ်ာကာတာ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ရွိ "တရုတ္ကုန္တံဆိပ္"

(GMT+08:00) 2018-06-12 15:45:55

အင္ဒိုနီးရွား ဂ်ာကာတာ ကုန္စည္ျပပဲြကို ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔က ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ဂ်ာကာတာ ကုန္စည္ျပပဲြသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အတိုင္းအတာ အႀကီးဆံုး၊ ခင္က်င္းျပသသည့္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား အမ်ားဆံုးႏွင္႔ က်င္းပရန္ အခ်ိန္ အရွည္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းကုန္စည္ျပပဲြကို ႏွစ္စဥ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ႔ရွိၿပီး အင္ဒိုနီးရွား တစ္ျပည္လံုးမွ သန္းႏွင္႔ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ာအား ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၅၁ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ာကာတာ ကုန္စည္ျပပဲြ၏ ျပခန္းေနရာ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္း မီတာ ၁သိန္း၂ေသာင္း၅ေထာင္ရွိၿပီး ပါဝင္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ အေရအတြက္မွာ ၂၅၀၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ဖံြၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွ နာမည္ေက်ာ္ ကုန္တံဆိပ္မ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္သည့္ အျပင္၊ တရုတ္ ကုန္တံဆိပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ျပခန္းေဆာင္တြင္ တရုတ္ျပည္မွ Taijiကုမၸဏီအုပ္စု၊ JD ကုမၸဏီအုပ္စုႏွင္႔ DJIကုမၸဏီ၏ ျပခန္းေနရာမ်ားသည္ အလြန္ ျမင္သာၿပီး သြားေရာက္ၾကည့္ရႈသူ မ်ားစြာရွိကာ အင္ဒိုနီးရွား သံုးစဲြသူမ်ားက တရုတ္ ကုန္တံဆိပ္မ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾက ျခင္းကို ျပဆိုေနေၾကာင္း သိရသည္။

Taijiကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ဂ်ာကာတာ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ၈ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ပါဝင္ၿပီး  တရုတ္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ ၈ႏွစ္အတြင္း အင္ဒိုနီးရွား သံုးစဲြသူမ်ား တရုတ္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားအား သိရွိ၊လက္ခံၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ လာၾကသည္ကို ကိုယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လက JD အင္ဒိုနီးရွားသည္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ၂ေထာင္ေက်ာ္ကို ဖန္တီးေပးကာ ယခုအႀကိမ္ ကုန္စည္ျပပဲြ၏ အဓိက စပြန္ဆာလုပ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

    ဂ်ာကာတာ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ၄င္းတရုတ္ ကုန္တံဆိပ္ ၃ခု ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ခံရျခင္းသည္ အင္ဒိုနီးရွား ေစ်းကြက္တြင္ "တရုတ္ျပည္က ထုတ္လုပ္တာ ျဖစ္ျခင္း" ႏွင္႔ "တရုတ္ျပည္က တီထြင္ဖန္တီးတာ ျဖစ္ျခင္း"၏ ေရွ႕အလားအလာ မ်ားစြာရွိျခင္းကို ျပဆိုေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

   Webradio