• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ တရုတ္ ေငြလွဴဒါန္း

(GMT+08:00) 2018-06-05 15:44:51

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဦး၏ ေက်းလက္ေဒသ တံတားေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုးသည္ ယခုလ ၄ရက္ေန႔က ျမန္မာ ေဒါက္တာ ေစာျမေအာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းထံ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ဘက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ကူညီပံ႔ပိုးျခင္းျဖင္႔ ေဒသခံမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေရးကို တြန္းအားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္႔က ထုိေန႔က က်င္းပခဲ႔ေသာ အလွဴေငြ ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ယခုအႀကိမ္ လွဴဒါန္းသည့္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ သန္း ၂၀ျဖင္႔ ေျမာက္ဦး ေက်းလက္ ေဒသရွိ တံတား ၂စင္း ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္႔က ေျမာက္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕  ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ယဥ္ေက်းမႈ ပုလဲလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ဦး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္း၊ ေျမာက္ဦး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္လွ်င္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio