• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီသည္ ဘုရာဇီး၌ ဘီယာဒီ ဓါတ္ရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္မည္

(GMT+08:00) 2018-06-04 12:52:06

ဘရာဇီးနုိင္ငံ ပါယီယာ ျပည္နယ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ဓါတ္ရထားလမ္း တင္ဒါေခၚ ရလဒ္အရ၊ တရုတ္ျပည္၏ ဓါတ္အားသုံးယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္႔ ဘီယာဒီ ကုမၸဏီသည္ တင္ဒါေအာင္နုိင္ခဲ႔ၿပီး ကုန္အမွာစာ တန္ဘုိးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၈၉ သန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရာဇီး နုိင္ငံ ဆာဝါေဒၚျမိဳ႔တြင္ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဘီယာဒီ ဓါတ္ရထားလမ္းကုိ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio