• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကြမ္တုံးျပည္နယ္ တုံးကြမ္ျမိဳ႔၏ Spallation Neutron Source

(GMT+08:00) 2018-06-01 09:48:55

ကြမ္တုံးျပည္နယ္ တုံးကြမ္ျမိဳ႔ရွိ တရုတ္ျပည္ အေရးၾကီး သိပံၸနည္းပညာ အေဆာက္အအုံ ျဖစ္သည္႔ Spallation Neutron Source သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ နုိင္ငံ အျဖစ္ျဖင္႔ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပထမဆုံး Spallation Neutron Source ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္နွင္႔ ျဗိတိန္မွ Spallation Neutron Source တုိ႔နွင္႔အတူ ကမၻာေပၚတြင္ pulse အသြင္ပုံစံ ျဖစ္သည္႔ Spallation Neutron Source ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ စူပါ အနုၾကည္႔ မွန္ေျပာင္းလုိ ေရွ႕ေျပး သိပံၸနည္းပညာမ်ားအတြက္ အေထြေထြ သုေတသနျပဳေရး ပလက္ေဖါင္း တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးေနပါသည္။

တရုတ္ Spallation Neutron Source သိပၸံပညာ အေဆာက္အအုံမွာ တရုတ္ သိပံၸပညာအသင္း စြမ္းအင္ႂကြယ္ဝတၳဳပစၥည္း ရူပပညာ သုေတသနဌာနက လက္ခံ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမႈ ပမာဏမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ သန္း ၂၃၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio