• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ စမတ္ ဟန္းစက္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လူအမ်ားႀကိဳက္

(GMT+08:00) 2018-05-31 15:58:24

မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက ဟြာေဝ၊ OPPOႏွင္႔ VIVOစသည့္ တရုတ္ ဟန္းစက္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းအားေကာင္းေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဟန္းစက္ဆိုင္ တစ္ခုမွ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးက တရုတ္ ဟန္းစက္မ်ား၏ အရည္အေသြးလည္းေကာင္း၊ ေစ်းလည္းသက္သာၿပီး သံုးစဲြသူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္း သတင္းေထာက္အား ေျပာၾကားသည္။

ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ စမတ္ ဟန္းစက္ သံုးစဲြမႈသည္ ဖက္ရွင္ တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းႏိုင္ငံတြင္ OPPOႏွင္႔ VIVO ေရာင္းဆိုင္ မ်ားစြာရွိၿပီး ေၾကာ္ျငာဘုတ္လည္း ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟုန္ဆင္သည္လည္း တရုတ္ ဟန္းစက္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ေစ်းကြက္ ေလ႔လာေရး လုပ္ငန္းဌာန IDCမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ စမတ္ ဟန္းစက္ ေစ်းကြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ SAMSUNG၏ ေစ်းကြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းမွာ ၂၉႕၁ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ OPPO၊ VIVOႏွင္႔ ဟြာေဝ၏ ေစ်းကြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းမွာ ၁၇ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၇႕၂ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔ ၅႕၄ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိၿပီး ဒုတိယ၊ တတိယႏွင္႔ စတုတၱေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ APPLE ဟန္းစက္၏ ေစ်းကြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းမွာေတာ႔ ၄႕၄ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ ရွိၿပီး ပဥၥမ ေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးကို ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ တြန္းအားေပးေန သည္ႏွင္႔အမွ် တရုတ္ ဟန္းစက္မ်ား ႏိုင္ငံျခား ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ တစ္ေန႔တျခား အရွိန္ျမင္႔လာေၾကာင္း၊ တရုတ္ ဟန္းစက္မ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းအားေကာင္းျခင္းသည္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား၏ သိပၸံနည္းပညာ အရည္အခ်င္း တိုးျမင္႔လာျခင္းကို ျပဆိုေနေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio