• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကြမ္တုံးျပည္နယ္၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

(GMT+08:00) 2018-05-31 09:34:25

တရုတ္နုိင္ငံ ကြမ္တုံးျပည္နယ္သည္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ႔နည္း ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား က်င္႔သုံးေနပါသည္။ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံလုိပါက အင္တာနက္၌ သက္ဆုိင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာတင္၊ စိစစ္ အတည္ျပဳေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကြမ္တုံးျပည္နယ္သည္ Belt and Road တေလွ်ာက္မွ နုိင္ငံမ်ားနွင္႔ ဆက္ႏႊယ္ထားေသာ နုိင္ငံတကာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ တည္ေထာင္ေနပါသည္။ ယင္းသည္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈဆုိင္ရာ အခ်ိန္ မ်ားစြာ သက္သာ လာေစပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကြမ္တုံးျပည္နယ္သည္ စီးပြါးေရး ေထာက္ပံ႔ေရး မူဝါဒ ၁၀ ခုကုိလည္း ထုတ္ျပန္ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈဆုိင္ရာ စရိတ္ ေကာက္ယူမႈ စံခ်ိန္ကုိက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio