• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကြမ္တုန္းျပည္နယ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး

(GMT+08:00) 2018-05-30 09:40:47

ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ ဖုိရွမ္း၊ တုန္းကြမ္ စသည္႔ျမိဳ႔မွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စခန္းမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီး၊ စက္မႈ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြျခင္း၊ စက္ရုပ္ သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္ျခင္းနွင္႔ အခ်က္အလက္ နည္းပညာ စသည္႔ အဆင္႔ျမင္႔ သိပံၸနည္းပညာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကုိ တြန္းအား ေပးေနပါသည္။

ကြမ္တုန္း စက္မွႈ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြေရး အထူးဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္ ထားရွိခဲ႔သည္႔ ၁၀ နွစ္ေက်ာ္ အတြင္း လုပ္ငန္းကုမၸဏီမွာ အရင္တုန္းက ၆ ခုသာ ရွိရာကေန ယခု ၂၃၈ ခု အထိ တုိးလာပါသည္။ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးေရမွာ အရင္တုန္းက ၅၀ ဦးသာ ရွိရာမွေန ယခုလ ၈၀၀၀ ေက်ာ္အထိ တုိးလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဘုိးမွာ အရင္တုန္းက ယြမ္ ၁၀ သန္းမွေန၍ ယခုလ ယြမ္ သန္း ၇၅၀ အထိ တုိးလာပါၿပီ။

တုန္းကြမ္ျမိဳ႔သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျမိဳ႔ ျဖစ္သည္။ ယခု တုန္းကြမ္ျမိဳ႔တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ တုန္းကြမ္ျမိဳ႔ စုန္းစမ္းဟူ အဆင္႔ျမင္႔ သိပံၸနည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္တြင္ အင္တဲ႔လီဂ်င္ တပ္ဆင္မႈ ရွိသည္႔ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ ကုမၸဏီ ၅ ခုအနက္ တစ္ခုမွာ အင္တဲ႔လီဂ်င္ နည္းပညာ အသုံးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio