• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထိုင္းဒုတိယ က်ည္ဆန္ရထားလမ္း တင္ဒါဆဲြမည္

(GMT+08:00) 2018-05-29 15:24:20

မၾကာမီက ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားသည္ ပူးတဲြ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကို က်င္းပရာ ယခုလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ က်ည္ဆန္ရထားလမ္း လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ အတြက္ တရားဝင္ တင္ဒါဆဲြမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုင္းအစုိးရက ယခုႏွစ္ အတြင္း တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီကို သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္င၏ံ ဒုတိယ က်ည္ဆန္ရထားလမ္းသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ Don Mueang အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ႏွင္႔ Suvarnabhumi အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ဆက္စပ္ထားၿပီး အေရွ႕ပိုင္း  ခရီးသြား ရႈခင္းသာေနရာ Pattayaရွိ U-Tapaoေလဆိပ္သို႔ ေပါက္ေရာက္ကာ အနာဂတ္တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင္႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေသာ Chanthaburiျပည္နယ္ႏွင္႔ Tratျပည္နယ္သို႔ ေပါက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ရထားလမ္း၏ အရွည္မွာ ကီလိုမီတာ ၂၂၀ရွိၿပီး ခန္႔မွန္း ျမန္ႏႈန္းမွာ ကီလိုမီတာ ၂၅၀ရွိေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးေငြ ထိုင္းဘတ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၀၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းရထားလမ္းသည္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးေငြ ဘတ္ေငြ ဘီလီယံ ၇၀၀ရွိေသာ အႀကီးစား အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ၄ရပ္တြင္ တစ္ရပ္ အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

   Webradio