• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဂ်ီဒီပီ ဆက္တိုက္ တိုးပြားေစရန္ ျမန္မာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစြာ က်င္႔သံုး

(GMT+08:00) 2018-05-23 15:04:12

မၾကာမီက ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ "ျမန္မာ စီးပြားေရး အကဲျဖတ္" အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးႏႈန္းမွာ ၆႕၄ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး  လာမည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ၆႕၇ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးလာရန္ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း ရေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာမူ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က ၇ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္မွ ယခုႏွစ္တြင္ ၅႕၅ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ၄႕၉ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တစ္ဆင္႔ က်ဆင္းႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

မၾကာမီႏွစ္မ်ားက ျမန္မာ စီးပြားေရး တိုးႏႈန္း တိုးလာသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက ျမန္မာ အေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္းႏွင္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

စီးပြားေရး ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားစြာ က်င္႔သံုးေနေၾကာင္း၊ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တရုတ္ျပည္ ရွင္က်င္႔ၿမိဳ႕ကို နည္းယူေလ႔လာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ေဆာက္ေရး စသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio