• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2018-05-11 15:01:27

အာဆီယံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ဟြမ္ရွီးလ်န္သည္ ယခုလ ၉ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အင္ဒိုနီးရွား နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္ ျဖစ္သည့္ လန္ဒန္ အမ်ားျပည္သူ ဆက္ဆံေရး ပညာ ေကာလိပ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ၄င္းေကာလိပ္ ၏"အာဆီယံ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေရး သုေတသန စင္တာ" ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ေရး အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွား သံအမတ္ႀကီး ဂ်ိဳဟာရီႏွင္႔ အတူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္၏ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးဌာန ခရီးစဥ္ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တရုတ္ျပည္၏ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင္႔ တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးဆိုင္ရာ အျမင္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ၾကေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အာဆီယံ ေရးရာ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိ ဟိုေစ၊ အာဆီယံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ကေနဒါစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္ အဖဲြ႔ႏွင္႔ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးဌာနမွ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိမ်ား၊ လန္ဒန္ အမ်ားျပည္သူ ဆက္ဆံေရး ပညာ ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာဆရာမ်ား အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္ ၂၀၀ခန္႔သည္  ၄င္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဟြမ္ရွီးလ်န္က မၾကာခင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴး ဌာနသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လာေရာက္ ခရီးလွည့္လည္ၿပီး တရုတ္-အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိခဲ႔သည့္ ၁၅ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈ ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနား သို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အာဆီယံ အေပၚ တရုတ္ အစုိးရမွ အလြန္ အေလးထားျခင္းႏွင္႔ အားေပးေထာက္ခံျခင္းကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ မွတ္တိုင္တစ္ခု အျဖစ္ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio