• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွ လူသားကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးသို႔

(GMT+08:00) 2018-05-09 16:27:09

ယခုလ ၇ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ ခရီးလွည့္လည္ခဲ႔ေသာ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က သမၼတ ဂ်ိဳကိုႏွင္႔ အတူ ပူးတဲြ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပခဲ႔ရာ၌ တရုတ္ျပည္သည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ "ေဒသတြင္း အေထြေထြ စီးပြားေရး စႀကၤန္" တည္ေဆာက္ေရးကို အားေပးေထာက္ခံၿပီး အင္ဒိုနီးရွား၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေကာင္းမြန္ေစရန္ ကူညီပံ႔ပိုးကာ ဆိပ္ကမ္း၊ ပင္လယ္ကန္းရိုးတန္း စီးပြားေရး၊ အေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္းစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး လိုေၾကာင္း၊ တရုတ္ အစုိးရသည္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေစ်းကြက္ႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေစေရး အေျခခံမူ အရ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေခၚေဆာင္လိုေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ အင္ဒိုနီးရွားမွ စားအုန္းဆီ၊ အပူပိုင္းေဒသထြက္ သစ္သီးဝလံ၊ ေကာ္ဖီ အပါအဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို တရုတ္ျပည္သို႔ တင္သြင္းၿပီး ႏွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္မႈကို ပိုမိုညီမွ်စြာ တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ထိုေန႔တြင္ပင္ တရုတ္ႏွင႔္ အင္ဒိုနီးရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ အတူ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၾကေသာ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏွစ္ဖက္တို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိခဲ႔သည့္ ၅ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈတြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ အေရးႀကီး တိုးတက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ "၂၁ရာစုႏွစ္ ပင္လယ္ျပင္ ပိုးလမ္းမႀကီး" အဆိုျပဳခ်က္ႏွင္႔ အင္ဒိုနီးရွား၏ "တစ္ကမၻာလံုး၏ အဏၰဝါက်ားကန္ေပးခ်က္"ႀကံဆခ်က္ကို ညီညြတ္ေစေရး ႏွင္႔လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရးတြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ သိသာ ထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳၾကေၾကာင္း၊ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ မူေဘာင္အတြင္း ႏွစ္ဖက္၊ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ အဆင္႔၃ဆင္႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ မိန္႔ခြန္းႏွင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔မွ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး နယ္ပယ္မ်ားမွ လက္ေတြ႔က်   ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုေရာ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အား အဆင္႔ျမင္႔ညီညြတ္ေစေရးကိုပါ အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ကို ျပဆိုေန ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio