• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ေက်ာက္ေခ႔ၾကည္ႏွင္႔ ျမန္မာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2018-05-09 16:25:34

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေက်ာက္ေခ႔ၾကည္သည္ ယခုလ ၈ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသုိ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ေက်ာက္ေခ႔ၾကည့္က ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ တင္ျပေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႈသစ္ႏွင္႔ လူသား ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး စသည့္ အေရးႀကီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ တြန္းအားသစ္ ေပးေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ရရွိခဲ႔ေသာ အေရးႀကီး သေဘာတူညီမႈကို ေလးနက္စြာ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈကို အဆက္မျပတ္ နက္ရိႈင္းေစကာ တရုတ္-ျမန္မာ တရားဥပေဒ က်င္႔သံုးေရးႏွင္႔ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑သစ္ကို ဖြင္႔လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ အတူ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြကလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔အတူ တရားဥပေဒ က်င္႔သံုးေရးႏွင္႔ လံုၿခံဳေရး အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ၿပီး Belt and Road တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လံုၿခံဳမႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင္႔ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို လက္တဲြ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio