• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္ဒိုနီးရွား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေထာင္ဒဏ္က်ခံ

(GMT+08:00) 2018-04-27 14:51:17

မၾကာခင္က ဂ်ာကာတာ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး တရားရံုးသည္ အာဏာ အလဲြသံုးစားမႈႏွင္႔ တရားမဝင္ အက်ိဳးစီးပြား ရရွိျခင္းျဖင္႔ အင္ဒိုနီးရွား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ စက္ယာ ႏိုဗန္တိုကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္ က်ခံရမည္ ျဖစ္ကာ ေထာင္မွ ထြက္ၿပီး ၅ႏွစ္အတြင္း အစုိးရ ဝန္ထမ္း အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္မဟုတ္ဟု စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယင္းသည္ စက္ယာ ႏိုဗန္တို အေနႏွင္႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ အျဖစ္ အဂတိ လိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယျဖစ္ေသာ္လည္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က ၄င္းသည္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အစုရွယ္ယာေတာင္း သည္ဟု သံသယျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီး အျပစ္ကို လႊတ္ေျမာက္ကာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျပန္လည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္ယာ ႏိုဗန္တိုသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း၄၄၀ဖိုးရွိေသာ အင္ဒိုနီးရွား E-IDကတ္ အစီအစဥ္တြင္ လာဘ္စားမႈ က်ဴးလြန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ လာဘ္စားမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း၁၅၀ရွိၿပီး ၄င္းအစီအစဥ္ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၃ပံု၁ပံု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းလာဘ္စားမႈကို က်ဴးလြန္သူ ဦးေရမွာ ၈၀ေက်ာ္ရွိၿပီး စက္ယာ ႏိုဗန္တို အျပင္၊ အျခား ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိ ၂ဦးလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ စက္ယာ ႏိုဗန္တိုသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇သန္း၃သိန္းႏွင္႔ ကန္ေဒၚလာ ၁သိန္းေက်ာ္ဖိုး ရွိေသာ လက္ပတ္နာရီ တစ္လံုးကို လာဘ္ယူခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းလာဘ္ယူမႈသည္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အလြန္ ဆိုးရြားေသာ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ စက္ယာ ႏိုဗန္တို ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္းသည္ ယခုအႀကိမ္ အင္ဒိုနီးရွား အစုိးရ အေနႏွင္႔ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ ျပတ္သားေသာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ကို ျပဆိုေနေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

   Webradio