• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဖိလစ္ပိုင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00) 2018-04-25 16:20:19

ယခုလ အာရွ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းတစ္ရပ္တြင္ ယခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္၏ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး တိုးႏႈန္းမွာ ၆႕၈ရခိုင္းႏႈန္း ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ၆႕၉ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က ၄င္းကိန္း ဂဏန္းသည္ ၆႕၇ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ ၂ႏွစ္အတြင္း ဖိလစ္ပိုင္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ အျမင္႔ဆံုး စီးပြားေရး အုပ္စု ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ ပထမ အခ်က္က ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ဖိလစ္ပိုင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ေငြမ်ားစြာ လဲႊပို႔ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ႔ ဖိလစ္ပိုင္ ျပည္တြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအားကို အားေကာင္းစြာ တြန္းအားေပးေနျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယ အခ်က္က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ က်ားကန္ေပးမႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ ဗဟိုဘဏ္မွ စာရင္းအရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ႏိုဝင္ဘာလ အထိ ဖိလစ္ပိုင္၏ ႏိုင္ငံျခားမွ ဆဲြေဆာင္လာသည့္ တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈႕၇၂၅ဘီလီယံ ရွိၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ကထက္ ၂၀႕၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာၿပီး မူလ လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဒိုမင္ကယ္စ္က ဖိလစ္ပိုင္ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင္႔ တြန္းအားေပးေသာ စီးပြားေရး အုပ္စု ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ သက္ညွာေထာက္ထားမႈရွိၿပီး ဆက္တိုက္ျပဳႏိုင္ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဖိလစ္ပိုင္ အစုိးရက ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ဖူးပါသည္။

 

   Webradio