• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဗီယက္နမ္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ တိုက္ဖ်က္

(GMT+08:00) 2018-04-16 12:05:16

ယခုရက္မ်ားအတြင္း ဗီယက္နမ္ အစုိးရသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ရာ အင္တာနက္ ေလာင္းကစားမႈတြင္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္းဌာနမွ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိမ်ား ပါဝင္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၌ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ဗီယက္နမ္ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ မီဒီယာမ်ားသည္ ၄င္းမႈခင္း အေပၚ လြန္စြာ အာရံုစိုက္ ေနၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းအင္တာနက္ ေလာင္းကစားမႈႀကီးကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ၁၂ႀကိမ္ ေျမာက္ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံ က်င္းပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို စြမ္းအင္၊ ေငြေၾကး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ သည့္အျပင္၊ ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရး အပါအဝင္ အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား အထိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ျပဆိုေနေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

     ၄င္းအင္တာနက္ ေလာင္းကစားမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရး ဌာနမွ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိမ်ား၌ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ငုရင္သန္ဟြာႏွင္႔ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပန္ဗန္ဗင္ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ငုရင္သန္ဟြာသည္ ဗီယက္နမ္ ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာန အဆင္႔ျမင္႔ သိပၸံနည္းပညာ ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ ရဲဌာန ဌာနမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပန္ဗန္ဗင္သည္ ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာန ရဲဌာနခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒သည္ ၄င္းတို႔ ၂ဦးကို "ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရး"ဆုကို ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ဖူးေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ မီဒီယာက ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

    ၄င္းမႈခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ေလာင္းကစား ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အေကာင္႔ သန္း၂၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ပဏာမ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္အရ ၄င္းမႈခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ေငြေၾကး ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၄သန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုတြင္ ရဲဖက္သည္ ငုရင္သန္ဟြာႏွင္႔ ပန္ဗန္ဗင္ အပါအဝင္ မႈခင္းတြင္ ပါဝင္သူ ၄၀ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio