• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ဟိုင္နန္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ ၃၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2018-04-13 19:25:02

ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔သည္ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ဟိုင္နန္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ ၃၀ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ဟိုင္နန္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ ၃၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈႏွင္႔တံခါးဖြင္႔မႈ တြန္းအားေပးေရးကို အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကား သည့္အျပင္၊ တရုတ္ျပည္သည္ ဟိုင္နန္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္က ဟိုင္နန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ စြမ္းအင္၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ကုန္ပစၥည္းႀကီးမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး ဌာနကို တည္ေဆာက္ရန္ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလံုးမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဟိုင္နန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio