• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးသည္ စင္ကာပူ-တရုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဓိက နယ္ပယ္ ျဖစ္လာၿပီဟု စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00) 2018-04-13 14:30:45

စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွိန္လြန္က ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ရွန္ဟိုင္း ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ DBS Asian Insights ဖုိရမ္တြင္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးသည္ စင္ကာပူ-တရုတ္ ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွ အဓိက နယ္ပယ္ ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူသည္ တရုတ္ ယြမ္ေငြကို ႏိုင္ငံတကာသံုး ျဖစ္ေစေရး အေပၚ အင္တိုက္အားတိုက္ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း၊ စင္ကာပူႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္တဲြ တြန္းအားေပးေနေသာ ႏွစ္ဖက္ႏွင္႔ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီႏွင္႔ အာရွ ေဒသ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု တရုတ္ သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

လီရွိန္လြန္သည္ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ စင္ကာပူ-တရုတ္ အၾကားရွိ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းက လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ အႏွံ႔အျပား ရွိေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ စင္ကာပူ၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္သလို စင္ကာပူတြင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္မ်ား၌ တရုတ္ ခရီးသည္ဦးေရ အမ်ားဆံုးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ်ား၌ စင္ကာပူမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သလို စင္ကာပူသည္ ျပည္ပတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ တရုတ္ ယြမ္ေငြ စာရင္းရွင္း စင္တာမ်ား အနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ၄င္းက ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လက စင္ကာပူ ေငြေၾကး စီမံကြပ္ကဲေရး ဌာနသည္ တရုတ္ယြမ္ေငြကို စင္ကာပူ၏ ႏိုင္ငံျခား အရန္ေငြမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္ ယြမ္ေငြ၏ အေရးႀကီးပံုကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းရံု သာမကဘဲ တရုတ္ ယြမ္ေငြ၏ အနာဂတ္ေရး အေပၚ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio