• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းကို ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရး အဖဲြ႔ ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2018-04-13 14:29:41

ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရး အဖဲြ႔မွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ကီသ္ ေရာ႔ဝယ္က စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္၌ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္း၌ ေၾကညာသည့္ တရုတ္ျပည္ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕က်င္႔သံုးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္မ်ားကို ခ်ီးက်ဳးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၄င္းက တရုတ္ျပည္သည္ ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔တြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္း က႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္မွ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕က်င္႔သံုးေရးေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနကို ေကာင္းမြန္လာေစၿပီး ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ အဓိက အဖဲြ႔ဝင္မ်ား အၾကား သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရး အတြက္  အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio