• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ေဇာက္ခ်က်င္႔သံုးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ ေဟာ္လန္ႏွင္႔ တရုတ္ အတြက္ အက်ိဳးရွိဟု ေဟာ္လန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00) 2018-04-13 14:28:49

    တရုတ္ျပည္တြင္ တရားဝင္ ခရီးလွည့္လည္ၿပီး အာရွ ပိုေအာ္ ဖုိရမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ေဟာ္လန္ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရြတ္က ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က ပီကင္း ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကား တကၠသိုလ္တြင္ ခရီးလွည့္လည္ရာ၌ ၿပီးခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀အတြင္း တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈတြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လြန္စြာ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ တစ္ဆင္႔တိုး ေဇာက္ခ်က်င္႔သံုးေရးႏွင္႔အမွ် တရုတ္ျပည္၏ အင္အားႏွင္႔ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈသည္ ဆက္လက္ တိုးျမင္႔လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေဟာ္လန္ႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုး အတြက္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio