• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကမၻာ စီးပြားေရး အုပ္စုမ်ားသည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ျဖစ္ေနေသာ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အတူ ဖံြ႔ၿဖိဳးသင္႔ဟု ဂ်ာမဏီ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းဆို

(GMT+08:00) 2018-04-13 14:27:41

    ယခုႏွစ္ ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္တြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္း၌ ေၾကညာသည့္ တရုတ္ျပည္ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕က်င္႔သံုးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ရူေဒၚဖွ္ ရွားပင္က ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ တရုတ္ျပည္မွ တံခါးဖြင္႔မႈ တုိးခ်ဲ႕က်င္႔သံုးေရးႏွင္႔ အားလံုးကို အက်ိဳးရရွိေစေရး သေဘာထား အေပၚ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး အုပ္စုမ်ား အေနႏွင္႔ တစ္ဖက္သတ္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးကို မျပဳသင္႔ဘဲ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ျဖစ္ေနေသာ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔အတူ တက္ညီလက္ညီ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio