• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ တရား ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိဟု အီတလီ ဥပေဒ ပညာရွင္ဆို

(GMT+08:00) 2018-04-13 14:26:33

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕က်င္႔သံုးေရး ဆိုင္ရာ အေရးႀကီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၄ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ႔ သည္။ အီတလီ ဥပေဒ ပညာရွင္ ေလာကမွ ၄င္းမိန္႔ခြန္းကို အလြန္ အာရံုစုိက္ၾကေၾကာင္း၊ ေရာမ ဒုတိယ တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ပညာ ေဒါက္တာ၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ တရားေရး ပညာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ စတယ္ဖာႏို ပိုစယ္လီက ဥပေဒႏွင္႔ အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တံခါးဖြင္႔ေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ မူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ တံခါးဖြင္႔မႈ တုိးခ်ဲ႕က်င္႔သံုးေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရး အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ တရား ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio