• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပုိေအာ္ အာရွဖုိရမ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္၏ တံခါးဖြင္႔ေရး ေဆာင္ရြက္မွုသစ္မ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2018-04-11 08:56:15

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ပုိေအာ္ အာရွဖုိရမ္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ျပည္၏ တံခါးဖြင္႔ လုပ္ငန္း တဆင္႔တုိး တုိးခ်ဲ႔ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကုိ ေၾကညာခဲ႔ပါသည္။ ယင္တုိ႔အနက္ ေစ်းကြက္ဝင္ခြင္႔ ေခ်ာင္လည္ေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ပုိမုိ ဆဲြေဆာင္မွု ရွိနုိင္ေသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းမွု အားျဖည္႔ျခင္း၊ သြင္းကုန္ တုိးခ်ဲ႔ျခင္း ဘက္ ေလးဘက္ ပါဝင္ထားသည္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေသာ နုိင္ငံအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယင္း ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴး ေျပာဆုိခဲ႔ၾကပါသည္။

ကမၻာ႔ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖဲြ႔ ဒါရုိက္တာခ်ဳပ္ လာဂါေဒက၊ အထက္ပါ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ပါက တရုတ္နုိင္ငံသည္ လြန္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၄၀ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး ေအာင္ျမင္မွုရရွိသည္႔ အေျခခံေပၚတြင္ လာမည္႔ နွစ္ ၄၀ အတြင္းလည္း ေအာင္ျမင္မွုမ်ား ဆက္လက္ ရရွိမည္ဟု မိမိ ယုံၾကည္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ပါကစၥတန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အာဘာဇီက၊ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး၊ အတူ စည္ပင္သာယာေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio