• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာ ေခ်ာင္လည္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ေနထုိင္မွုဘဝ ဘက္စုံ ထူေထာင္ေရး ေအာင္ပဲြရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-04-03 08:42:55

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိ ဘ႑ာေရးနွင္႔ စီးပြါးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၂ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ဗဟုိ ဘ႑ေရးနွင္႔ စီးပြါးေရး ေကာ္မတီ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ၾကီးမွဴး က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အနၱရာယ္မ်ားကုိ ၾကိတင္ကာကြယ္ေရးနွင္႔ ေျဖရွင္းေရးသည္ အရည္အေသြးျမင္႔မားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အေကာင္အထည္ေဖၚစဥ္၌ ေက်ာ္လႊားရမည္႔ ေသာ႔ခ်က္က် ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အဆင္႔ကာလအရ တုိးတက္မွု ရရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာသည္လည္း အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာ ေခ်ာင္လည္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ေနထုိင္မွုဘဝ ဘက္စုံ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း၏ ေသာ႔ခ်က္က်ရာ ကိစၥ ျဖစ္ျပီး ေအာင္ပဲြရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio