• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဗီယက္နမ္သည္ ေတာင္ပင္လယ္ ငါးမဖမ္းရ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ကန္႔ကြက္

(GMT+08:00) 2018-03-30 12:40:25

ဗီယက္နမ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အသင္းက မၾကာခင္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာ တရုတ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ပိုင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ တစ္ခုႏွင္႔ ပင္လယ္ ရပ္ဝန္းေဒသ တစ္ခု အတြင္း ငါးမဖမ္းရ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ ဟု ၂၇ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္ လူငယ္ သတင္းစာမွ သတင္းကို ကိုးကား၍ တရုတ္ သတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္၊ ၄င္းအသင္းက ယင္းျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဗီယက္နမ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးထံသို႔ စာေပးပို႔ရာ ၄င္းအစုိးရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအား ဗီယက္နမ္ တံငါသည္မ်ား၏ အခြင္႔အေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီး လူမႈေရး သိပၸံပညာ အကယ္ဒမီ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရးရာ သုေတသန ဌာန ဌာနမွဴး ကူေရွာင္စုန္းက မၾကာခင္က သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ တစ္ခုႏွင္႔ ပင္လယ္ရပ္ဝန္းေဒသ တစ္ခု အတြင္း ငါးမဖမ္းရ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေတာင္ပင္လယ္၏ ေရထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ တံငါသည္မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အသိအျမင္ကို တုိးျမွင္႔ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္မွ ကန္႔ကြက္မႈသည္ ယုတိၱမဲ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio