• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဦးဝင္းျမင္႔သည္ ျမန္မာ သမၼတ အျဖစ္ အေရြးခံရ

(GMT+08:00) 2018-03-29 12:05:19

ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ယခုလ ၂၈ရက္ေန႔က သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြကို က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင္႔သည္ ဆႏၵမဲ အမ်ားစုျဖင္႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သမၼတသစ္ အျဖစ္ အေရြးခံခဲ႔ရေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ဦးဝင္းျမင္႔ႏွင္႔ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္တို႔သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ အဓိက တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေကာင္းသည့္ လက္ေထာက္လက္ရံုးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သမၼတ အာဏာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန အေပၚ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈ သိပ္မမ်ားေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ျပည္တြင္းေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားေရးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ဦးဝင္းျမင္႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားက ယူဆၾကသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အာဏာ က်င္႔သံုးခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တြန္းအားေပးျခင္းႏွင္႔ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာေၾကာင္႔ ျပစ္တင္ ကဲ႔ရဲ႕ျခင္းႏွင္႔ သံတမန္ေရး ဆိုင္ရာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ခံရသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ဦးဝင္းျမင္႔၏ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင္႔ ျမန္မာ အစုိးရမွ ေရရွည္ေလးနက္ေသာ စဥ္းစားႀကံဆျခင္းကို ျပဆိုေနေၾကာင္း ျမန္မာ ဝါရင္႔ မီဒီယာ သမား တစ္ဦးက ယူဆသည္။

ဦးဝင္းျမင္႔သည္ သစၥာရွိသူႏွင္႔ လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေပၚ တေလွ်ာက္လံုး သစၥာေစာင္႔သိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အဆင္႔ျမင္႔ အာဏာ ဖဲြ႔စည္းပံုသည္ ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ဦးဝင္းျမင္႔သည္ အစုိးရ လုပ္ငန္းဌာန စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလုပ္တြင္က်ယ္မႈ တုိးျမွင္႔ေရး၊ စစ္ဘက္ႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈ ညွိႏိႈင္းေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

   Webradio