• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လန္ဆန္-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္း ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး စနစ္ စတင္ က်င္႔သံုး

(GMT+08:00) 2018-03-27 14:32:21

ယခုလ ၂၆ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ ေဒသ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ အပါအဝင္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ၆ႏိုင္ငံတို႔မွ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္း ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး စနစ္ကို ပူးတဲြ စတင္ က်င္႔သံုးၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင္႔ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္ဟု တရုတ္ သတင္းအရ သိရသည္။

    လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံု အလြန္ေပါႂကြယ္ ေသာေဒသ ျဖစ္ၿပီး အဖိုးတန္၍ ရွားပါးေသာ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားစြာ မွီတင္းေနထိုင္ရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၄င္းမွီတင္းေနထိုင္ရာ ေနရာ ဖ်က္ဆီးမႈ ခံရၿပီး ဆံုးရံႈးသြားခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ၄င္းစနစ္ကို က်င္႔သံုးၿပီး ေဒသတြင္း စီးပြားေရး အုပ္စုမ်ား အၾကား သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ျပဳလုပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ပူးတဲြ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး စူးစမ္းေလ႔လာျခင္း၊ သိပၸံပညာ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင္႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ ဇီဝမ်ိဳးစံုရွိျခင္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈရွိေသာ စႀကၤန္ တည္ေဆာက္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည့္ အျပင္၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ား အၾကား ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ေလ႔လာေရးကို အားျဖည့္ျပဳလုပ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တုိးျမွင္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

   Webradio