• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး ပိတ္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2018-03-20 13:20:00

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး ပိတ္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ မိမိကုိ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပါေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ား မိမိအေပၚ ယုံၾကည္အားထားျခင္းအတြက္ ေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ အစုိးရ ဝန္ထမ္း အားလုံးတုိ႔သည္ ရာထူး မည္သုိ႔ပင္ ၾကီးေစကာမူ မိမိတုိ႔၏ နုိင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ နုိင္ငံ ျဖစ္ျခင္းကုိ စဲြစဲြျမဲျမဲ မွတ္ထားရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကုိ စိတ္နွလုံးမွာ အျမင္႔ဆုံးေနရာ၌ အျမဲ ထားရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြါးနွင္႔ ခ်မ္းေျမ႔မွုအတြက္ အျမဲ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ျပည္သူမ်ားသည္ သမုိင္း ဖန္တီး တည္ေထာင္သူ ျဖစ္ျပီး အကယ္စင္စစ္ သူရဲေကာင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခန္႔ညားထယ္ဝါေသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ျဖိဳးေရး သမုိင္းသည္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားပင္ ဖန္တီေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ၾကာျမင္႔ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း တရုတ္ျပည္သူမ်ား ေမြးထုတ္၊ ဆက္ခံ၊ ျပန္႔ပြါးလာေသာ အမ်ိဳးသား စိတ္ဓါတ္သည္ တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ လူသား ယဥ္ေက်းမွု တုိးတက္ေရးအတြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အင္အားမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ ၾကီးျမတ္ေသာ တီထြင္စြမ္းအား ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ျပီး သမုိင္း သက္တမ္း နွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ တေလွ်ာက္လုံးဆုိသလုိ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အလုပ္လုပ္ၾကျပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မွုမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ေလာင္စီ၊ ကြန္ဖွဴးရွပ္၊ ကၽြမ္စီ၊ မြန္စီ၊ စြင္းစီ၊ ဟန္ဖီစီ စသည္႔ ၾကီးျမတ္ေသာ ကမၻာေက်ာ္ အေတြးအေခၚ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ႔ဖူးေၾကာင္း၊ စကၠဴထုတ္နည္း၊ ယမ္းဘီလူး၊ ပုံနွိပ္နည္း၊ သံလုိက္အိမ္ေျမွာင္ အပါအဝင္ လူသား ယဥ္ေက်းမွု ျဖစ္စဥ္ကုိ နက္ရွိဳင္းစြာ ၾသဇာသက္ေရာက္ေသာ သိပၸံပညာ ဆုိင္ရာ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ တီထြင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ျပည္သူ သန္း ၁၃၀၀ တို႔သည္ ယင္း ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးစိတ္ဓါတ္ ဆက္လက္ ထြန္းကားလာေစပါက မိမိတုိ႔သည္ လူသား ေလာက၌ အံ႔ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ဆက္လက္ တီထြင္းနုိင္မည္ဟု မိမိ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ ပုိင္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးပေဝသနီကတည္းကပင္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ ခ်မ္းေျမ႔မွု လုိအပ္ပါက ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္ဟု နားလည္သိရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ား ပုိင္ဆုိင္မွု မွန္သမွ် ထဲတြင္ တရုတ္လူမ်ိဳး၏ ဥာဏ္ပညာေကာင္းမ်ား စုစည္းထားျပီး တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ၾကီးမားေသာ အနစ္နာ ခံမွုမ်ားလည္း ပါဝင္ထားေၾကာင္း၊ တရုတ္ ျပည္သူ သန္း ၁၃၀၀ တုိ႔သည္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင္႔ ဆက္တုိက္ ေဆာင္ရြက္ပါက မိမိတုိ႔သည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ပုိုမို သာယာလွပေသာ ေနထုိင္မွု ဘဝ ဆုိင္ရာ မြန္ျမတ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဖၚေဆာင္နုိင္မည္ဟု မိမိ ယုံၾကည္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမုိင္း သက္တမ္း နွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္

တေလွ်ာက္လုံးဆုိသလုိ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ တစ္ခရီးတည္း သြား၍ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၅၆ စု တညီတညြတ္တည္း ေပါင္းစပ္ေရာေနွာေသာ သင္႔ျမတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား ဆက္ဆံမွုကုိ ျဖစ္တည္လာေစပါေၾကာင္း၊ ယေန႔တြင္ တရုတ္ နုိင္ငံသည္ ကမၻာၾကီး တစ္ရပ္လုံး အာရုံစူးစုိက္ေလာက္ေအာင္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မွု ရရွိျပီ ျဖစ္ျပီး ယင္းသည္ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ တက္ညီလက္ညီ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွု၏ ရလဒ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သူ သန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးစိတ္ဓါတ္ ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါက မိမိတုိ႔သည္ ရဲဝံ႔ျပီး ေတာင္႔တင္းေသာ အင္အား ျဖစ္လာနုိင္မည္ဟု မိမိ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ မြန္ျမတ္ေသာ အိပ္မက္ ရွိၾကေသာ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ ဘယ္ေလာက္ပင္ ျမင္႔ျမင္႔ အေပၚသုိ႔ တက္ပါက ထိပ္သုိ႔ကုိ ေရာက္နုိင္သလုိ လမ္း ဘယ္ေလာက္ပင္ ရွည္ရွည္ ဇဲြရွိရွိနွင္႔ သြားပါက အဆုံးတုိင္ကုိ ေရာက္နုိင္ပါေၾကာင္း၊ ေခတ္နီးပုိင္းတြင္ တရုတ္ အမ်ိဳးသား မြန္ျမတ္ေသာ ရွင္သန္ေရး ေဖၚေဆာင္ရန္မွာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား၏ ၾကီးျမတ္ေသာ အိပ္မက္ ျဖစ္လာျပီ ျဖစ္ျပီး တရုတ္အမ်ိဳးသားသည္ ယင္း အိပ္မက္အတြက္ နွစ္ ၁၇၀ ေက်ာ္ၾကာ ဆက္တုိက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ျပည္သူ သန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ယင္း မြန္ျမတ္ေသာ အိပ္မက္ စိတ္ဓါတ္ ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါက မိမိတုိ႔သည္ အမ်ိဳးသား မြန္ျမတ္ေသာ ရွင္သန္ေရး ေဖၚေဆာင္နုိင္မည္ဟု မိမိ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ အလုပ္သမား လူတန္းစား ဦးေဆာင္ေသာ၊ အလုပ္သမားနွင္႔ လယ္သမားမ်ား မဟာမိတ္ကုိ အေျခခံ အျဖစ္ ထားေသာ ျပည္သူ႔ ဒီမုိကေရစီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္နုိင္ငံ ျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ားသည္ နုိင္ငံေတာ္ အာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ ျပည္သူမ်ား အာရုံအစုိက္ဆုံးေသာ လက္ေတြ႔က် အက်ိဳးစီးပြါးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ယုံၾကည္စိတ္ရွိမွ နုိင္ငံေတာ္သည္ အနာဂတ္ ပုိင္ဆုိင္ နုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာဆုိရွယ္လစ္သည္ ေခတ္သစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျပီ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းေၾကာင္း၊ သေဘာတရား၊ စနစ္နွင္႔ ယဥ္ေက်းမွုမ်ားသည္ ရွင္သန္ ဖြံ႔ျဖိဳးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ဆုိရွယ္လစ္မွ တရုတ္ျပည္ကုိ ကယ္နုိင္ျပီး တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ကုိ စဲြကုိင္ မွသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္မွုကုိ ေဖၚေဆာင္နုိင္မည္ဟု သမုိင္း အျဖစ္မွန္မ်ားက သက္ေသ ေထာက္ျပေနျပီး ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္ သက္ေသ ေထာက္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ေနထုိင္မွုဘဝ ထူေထာင္ေရး၊ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီ နုိင္ငံေတာ္ ဘက္စုံ တည္ေထာင္ေရးနွင္႔ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရးဆဲြခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မိမိတုိ႔သည္ တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနသစ္နွင္႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပီး ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ လုပ္ငန္း အခန္းက႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ယခု ရာစု အလယ္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ နုိ္င္ငံကုိ ခ်မ္းသာျပီး ဒီမုိကေရစီ က်ေသာ ယဥ္ေက်းျပီး သင္႔ျမတ္ သာယာေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီ အင္အားၾကီး နုိင္ငံ ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မိမိတုိ႔သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းကုိ ဘက္စုံ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္းကုိ တုိးခ်ဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မိမိတုိ႔သည္ ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းကုိ တြန္းအားေပးရန္ ပုိမို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဆုိရွယ္လစ္နုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မိမိတုိ႔သည္ တရုတ္နုိင္ငံကုိ ဆုိရွယ္လစ္ ယဥ္ေက်းမွု နုိင္ငံၾကီး ျဖစ္လာေအာင္ ပုိမုိ ထိေရာက္စြာ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မိမိတုိ႔သည္ ျပည္သူလူထု ေနထုိင္မွုဘဝ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မိမိတုိ႔သည္ ေဂဟစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္စြာ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မိမိတုိ႔သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ အေပၚ အၾကြင္းမဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ျခင္းကုိ စဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္.

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ မိမိတုိ႔သည္ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳး၊ ေဟာင္ေကာင္ကုိ ေဟာင္ေကာင္သူေဟာင္ေကာင္သားမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ မကာအုိကုိ မကာအုိသူ မကာအုိသားမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ဘက္စုံ မွန္ကန္စြာ ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ နုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မွုနွင္႔ နယ္ေျမ တည္တံ႔ျပည္႔စုံမွုကုိ ထိန္းသိမ္းျပီး အမိနုိင္ငံ လုံးဝ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေရးသည္ တရုတ္ အမ်ိဳးသား တစ္ရပ္လုံး၏ တူညီေသာ ဆနၵ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ လူသား ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အတတ္နုိင္လုံး အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ေပးလုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး အလံကုိ ကုိင္ထားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္း အတုိင္း ဦးလည္မသုန္ တက္လွမ္းမည္ ျဖစ္၍ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေသာ တံခါးဖြင္႔ေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ က်င္႔သုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မွုသည္ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္၏ အရင္းခံ အက်ဆုံး ဝိေသသ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ျပီး မြန္ျမတ္ေသာ လူမွုေရး ေတာ္လွန္းေရး တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ေခတ္သစ္သည္ လူတုိင္း၏ ေခတ္သစ္ ျဖစ္ျပီး လူတုိင္းသည္ ေခတ္သစ္၏ မ်က္ျမင္သူ၊ ေရွ႔ေဆာင္သူ၊ တည္ေဆာက္သူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး လက္တဲြ ၾကိဳးပမ္းပါက တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ အိပ္မက္ ေဖၚေဆာင္ရန္ ျဖစ္စဥ္ကုိ မည္သူမွ တားျမစ္နုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio