• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ အေရြးခံရျခင္းကုိ နုိင္ငံျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေထာမနာျပဳ

(GMT+08:00) 2018-03-19 08:49:35
ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ႔ရျပီးေနာက္ နုိင္ငံမ်ားစြာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ နုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ားကုိ အသီးသီး ေပးပုိ႔ လာေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။
ကေမၻာဒီးယား ဘုရင္ သီဟာမုိနီက၊ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခါင္းေဆာင္မွုျဖင္႔ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ ရရွိနုိင္မည္ ျဖစ္ျပီး နုိင္ငံတကာနွင္႔ ေဒသ ေရးရာမ်ားတြင္ အေရးၾကီး အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။
စင္ကာပူ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွိန္လုံက၊ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဦးေဆာင္မွုျဖင္႔ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ ခ်ီတက္သြားမည္ဟု ယုံၾကည္ ပါေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂူတာရက္စ္က၊ ကုလသမဂၢသည္ တရုတ္နုိင္ငံနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တဆင္႔တုိး တြန္းအားေပးျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္း လုိပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။
အာဖရိက သမဂၢ အလွည္႔က် သဘာပတိ၊ လူဝမ္ဒါ နုိင္ငံ သမၼတ ကာကာေမက၊ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခါင္းေဆာင္မွုျဖင္႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္မွုဘဝ ထင္ရွားစြာ တုိးတက္ လာျပီး နုိင္ငံတကာ၌ ၾသဇာေညာင္းမွုလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျမင္႔တက္လာေနေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)
   Webradio