• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကေမၻာဒီးယားတြင္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တက္ႂကြစြာ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00) 2018-03-15 14:45:35

ကေမၻာဒီးယား ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္မႈ တုိးျမွင္႔ေရး ဌာနခ်ဳပ္ ျပပဲြေရးရာ ဌာန ဌာနမွဴး ေမာ ဝီစနာက လြန္ခဲ႔သည့္ ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ ပလက္ေဖာင္းျဖင္႔ ကေမၻာဒီးယားႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားစြာကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို တက္ႂကြစြာ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ယခုလ ၁၄ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီ၌ ေျပာၾကားသည္ဟု တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ၏ ကေမၻာဒီးယား ျပပဲြ ဆိုင္ရာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကို ထိုေန႔က နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ တရုတ္- အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ အတြင္းေရးမွဴးဌာန ဒုအတြင္းေရးမွဴးခ်ုပ္ ယန္ယန္႔ယန္႔က တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ၏ ကေမၻာဒီးယား ျပပဲြကို ယခုလ ၃၀ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔အထိ ကမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ ဒိုင္းမြန္းကၽြန္း ျပပဲြ စင္တာတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္-အာဆီယံ နည္းပညာ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး စင္တာ၊ တရုတ္ ကားလမ္းႏွင္႔ တံတား တည္ေဆာက္ေရး လိမိတက္ ကုမၸဏီ(CRBC) အပါအဝင္ တရုတ္ ကုမၸဏီ ၂၉၀သည္ ၄င္းျပပဲြတြင္ ပါဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ တရုတ္- အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ အတြင္းေရးမွဴးဌာနမွ ျပည္ပတြင္ က်င္းပမည့္ အတိုင္းအတာ အႀကီးမားဆံုး ကုန္စည္ျပပဲြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ယန္ယန္႔ယန္႔က ယခုအႀကိမ္ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ကေမၻာဒီးယား ေစ်းကြက္ လိုအပ္မႈႏွင္႔ အညီ တရုတ္ စက္ယႏၱရား ပစၥည္း ကိရိယာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အေပါ႔စား စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္း၊ စြမ္းအင္ ေခၽြတာေရးႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေလးထား ခင္းက်င္းျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္၊ ကေမၻာဒီးယားတြင္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေရးကို ကူညီပံ႔ပိုးရန္ အတြက္ ကေမၻာဒီးယား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိပဲြ၊ အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပဲြ အခမ္းအနား၊ တရုတ္-ကေမၻာဒီးယား နည္းပညာ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ကုန္သြယ္ေရး ေစ႔စပ္ ေဆြးေႏြးပဲြ၊ စီးပြားေရးဇုန္ စူးစမ္းေလ႔လာေရး စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

 

   Webradio