• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပါတီ ဦးေဆာင္ေရး၊ ျပည္သူလူထု ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ေရးနွင္႔ ဥပေဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ စဲြကုိင္ရမည္

(GMT+08:00) 2018-03-14 08:53:25

တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က ပါတီ ဦးေဆာင္ေရး၊ ျပည္သူလူထု ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ေရးနွင္႔ ဥပေဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ စဲြကုိင္ရမည္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယင္းေဆာင္းပါးတြင္၊ ပါတီ ဦးေဆာင္ေရးသည္ ျပည္သူလူထု ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ေရးနွင္႔ ဥပေဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အရင္းခံ အာမခံခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ေရးသည္ ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံေရး၏ အရင္းခံ ဝိေသသ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒနွင္႔ အညီ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ပါတီက ျပည္သူမ်ားအား ဦးေဆာင္ျပီး နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အရင္းခံ အသြင္ပုံစံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio