• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ အစုိးရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆိုျပဳခ်က္ မူၾကမ္းကို စိစစ္ရန္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ထံ တင္သြင္း

(GMT+08:00) 2018-03-13 14:59:19

လူအမ်ား အာရံုစိုက္ေနၾကေသာ အႀကိမ္သစ္ တရုတ္ အစုိးရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆိုျပဳခ်က္ မူၾကမ္းကို ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ထံသို႔ စိစစ္ရန္ တင္သြင္းေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းအဆိုျပဳခ်က္မူၾကမ္းအရ ျပန္လည္ထိန္းညွိၿပီး တရုတ္ အဆင္႔အျမင္႔ဆံုး စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းဌာန ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီကို လုပ္ငန္းဌာန ၂၇ခုျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္ အသစ္တည္ေထာင္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ သဘာဝ သယံဇာတ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ခရီးသြား ဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္၊ အၿငိမ္းစားယူ စစ္မႈထမ္းေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန စသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင္႔ လုပ္ငန္းဌာန အေရအတြက္မွာ ၈ခုေလွ်ာ႔ခ်သလို ဒုဝန္ႀကီးဌာနအဆင္႔ လုပ္ငန္းဌာန ၇ခု ေလွ်ာ႔ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဝမ္ယံုက ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးတြင္ အစုိးရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆိုျပဳခ်က္ မူၾကမ္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ၌ ယခုအႀကိမ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ တာဝန္ဝတၱရားရွိၿပီး တရားဥပေဒႏွင္႔ အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေသာ အစုိးရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး အစုိးရ၏ စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္စြမ္းကို တုိးျမွင္႔ကာ ျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးထားသည့္ အစိုးရ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio