• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္၊ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အခ်ိဳ႔၏ စိစစ္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္

(GMT+08:00) 2018-03-13 10:42:36

      တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ လိက်န္႔ရွဴး၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဒု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဝမ္းယန္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးရံုးအတြင္းေရးမွဴး ဝမ္ဟုနင္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ဗဟိုေစည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေက်ာက္လက္ဂ်ိနွင္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ ဟန္က်ိန္႔တို႔သည္၊ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္း က ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႔၏ စိစစ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အသီးသီးပါဝင္ခဲ႔ ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio