• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ နွစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00) 2018-03-13 09:09:05

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ နွစ္ၾကိမ္ကုိ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ရာ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္၏ ဥပေဒျပဳေရးနွင္႔ ၾကီးၾကပ္ေရး လုပ္ငန္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖၾကားခဲ႔ၾကေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမွု တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ လ်ဴဆုိင္ရွာက၊ ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီသည္ ျပည္သူလူထု၏ အရင္းခံ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ကုိ ဥပေဒျပဳေရး ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ထားျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ ေလထုနွင္႔ ေရ ညစ္ညမ္းမွု ျပႆနာကုိ အဓိကထား ျပဳျပင္ ေျဖရွင္းခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio