• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္ဒိုနီးရွား ၾကည္ေဖ-အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင္႔ ဆိပ္ကမ္း၏ စက္မႈဇုန္ ပထမအဆင္႔ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း ၿပီးစီး

(GMT+08:00) 2018-03-12 15:48:42

အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ ဂ်ိဳကို ဝီဒိုဒိုသည္ ယခုလ ၉ရက္ေန႔က အေရွ႕ဂ်ာဝါျပည္နယ္ စူရာဘာယာၿမိဳ႕ က်င္ရွီခရိုင္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ၾကည္ေဖ-အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင္႔ ဆိပ္ကမ္း၏ စက္မႈဇုန္ ပထမအဆင္႔ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း ၿပီးစီးျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အေရွ႕ ဂ်ာဝါျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စူကာႏို  အပါအဝင္ အင္ဒိုနီးရွား အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိ ဆယ္ဦးေက်ာ္ႏွင္႔ စူရာဘာယာ ဆိုင္ရာ တရုတ္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ကုက်င္ခ်ီ၊ အင္ဒိုနီးရွား ဆိုင္ရာ တရုတ္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရး အသင္း ကိုယ္စားလွယ္ခ်ဳပ္ ခ်င္မင္စသည့္ တရုတ္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းလုပ္ငန္းရပ္ကို အင္ဒိုနီးရွား AKRကုမၸဏီႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အမွတ္ ၃ ဆိပ္ကမ္းေရးရာ ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၿပီး တရုတ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း အစုရွယ္ယာ ကုမၸဏီ လိမိတက္ အပါအဝင္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကည္ေဖ-အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင္႔ ဆိပ္ကမ္း၏ စက္မႈဇုန္၏ စတုရန္း ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းမွာ ဟက္တာ ၃ေထာင္ေက်ာ္ ရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ပထမဆံုး စက္မႈဇုန္၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင္႔ လူေနရပ္ကြက္ကို တစ္သားတည္းျဖစ္ေစေသာ အေထြေထြ စက္မႈဇုန္ ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင္႔ဇုန္ ထားရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးစား အေထြေထြ စက္မႈဇုန္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio