• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Belt and Roadသည္ တရုတ္ႏွင္႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား လက္တဲြဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဆႏၵကို ျပသဟု ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းဆို

(GMT+08:00) 2018-03-10 14:01:16

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က ယခုလ ၅ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ျပည္လုံး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၌ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကို အစီရင္ခံခဲ႔ရာ မၾကာခင္ ႏွစ္မ်ားက Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ Belt and Road ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း၊ စာေရးဆရာႏွင္႔ မီဒီယာသမား ဦးရဲထြန္းက ယခုလ ၈ရက္ေန႔က စီအာအုိင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ Belt and Roadအဆိုျပဳခ်က္ သည္ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္မွ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ အတူဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵကို ျပသေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio