• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

စီအာအိုင္၏ အင္ဒိုေသာတရွင္မ်ား တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး အေပၚ အာရံုစိုက္

(GMT+08:00) 2018-03-07 17:27:14

    ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၅ရက္ေန႔က ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ စီအာအိုင္ အင္ဒိုနီးရွား ဘာသာ အစီအစဥ္ပိုင္းသည္ အစည္းအေဝး ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္မွ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္းကို မီဒီယာမ်ိဳးစံုျဖင္႔ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ေသာတရွင္မ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ Facebookသံုးစဲြသူမ်ားသည္ ယင္းတိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင္႔မႈ အေပၚ အလြန္ အာရံုစိုက္ၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္ တင္သြင္းေသာ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကို ခ်ီးက်ဴးသည့္ အျပင္၊ တရုတ္ျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးျခင္းသည္ အင္ဒိုနီးရွား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အက်ိဳးရရွိေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio