• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ အရွိန္အဝါႀကီးသူမ်ား မုန္႔လံုးေရေပၚပဲြေတာ္ ႏဲႊေပ်ာ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္

(GMT+08:00) 2018-03-06 14:23:41

ယခုရက္မ်ားအတြင္း အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ေဒသမ်ားစြာတြင္ တရုတ္ ရိုးရာ မုန္႔လံုးေရေပၚ ပဲြေတာ္ ႏဲႊေပ်ာ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပရာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ အရွိန္အဝါႀကီးသူမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔က အင္ဒုိနီးရွား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစား စံုစံုလင္လင္ထားရွိႏိုင္ျခင္း အေပၚ ခ်ီးက်ဴးခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ယခုလ ၂ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ ရိုးရာ မုန္႔လံုးေရေပၚပဲြေတာ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွား လူငယ္ႏွင္႔ အားကစား ဝန္ႀကီး အီမန္ႏွင္႔ သာသနာေရး ဝန္ႀကီး လြတ္မန္တို႔သည္ သမၼတ ဂ်ိဳကို၏ ကိုယ္စား အေနာက္ ကာလီမန္တန္ ျပည္နယ္ စင္ကာဝမ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ မုန္႔လံုးေရေပၚပဲြေတာ္ လွည့္လည္ပဲြ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းလႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ လွည့္လည္ပဲြ၊ အေျပးၿပိဳင္ပဲြ၊ မီးပေဒသာ လွည့္လည္ပဲြ၊ တရုတ္ ရိုးရာ နဂါးအကႏွင္႔ ျခေသၤ႔အကစသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလ ၃ရက္ေန႔က ဂ်ာကာတာ အထူး ေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အာနီစ္၊ ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရွန္ဒီတို႔သည္ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ ဘန္ၾကည္လန္တြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ ထားေသာ တရုတ္ ပံုစံ ကုန္စံုဆိုင္ တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ႏွင္႔အတူ မုန္႔လံုးေရေပၚပဲြေတာ္ကို အတူ ႏဲႊေပ်ာ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလ ၄ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဂ်ာကာတာ မုန္႔လံုးေရေပၚပဲြေတာ္၏ ကာနီဗာ ပဲြေတာ္သည္ အစည္ကားဆံုး ႏဲႊေပ်ာ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဘမ္ဘန္ စိုစာတီအို၊ ျပည္သူ႔ အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ဥကၠ႒ ဇူလ္ကီဖ္လီ ဟာစန္၊ ေဒသႏၱရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေကာင္စီ ဥကၠ႒ အိုစမန္၊ လူသားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဝန္ႀကီး ပူအန္၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဂ်ာဟ္ရို ကူမုိလိုႏွင္႔  ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ရူဒီ အန္တာရာတို႔သည္ ၄င္းကာနီဗာပဲြေတာ္တြင္ ပါဝင္ၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔က မုန္႔လံုးေရေပၚပဲြေတာ္ ႏဲႊေပ်ာ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားရွိ လူမ်ိဳးမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ သက္ညွာေထာက္ထားမႈထားရွိျခင္း၊ လူမႈေရး သင္႔ျမတ္သာယာေရး ႏွင္႔တည္ၿငိမ္ေရးကို ျပဆိုေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သိရသည္။

   Webradio