• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခတ္ကာလသစ္တြင္ တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚ အေပၚ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္က အရွိန္အဝါႀကီးသူမ်ား ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2018-03-01 15:27:31

ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခတ္ကာလသစ္တြင္ တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚ မိတ္ဆက္ပဲြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္က အရွိန္အဝါႀကီးသူ မ်ားသည္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခတ္ကာလသစ္တြင္ တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚ အေပၚ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အာလ္ဗာရက္ဇ္က မိမိသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင္႔ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေသာ "ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာဆိုျခင္း" စာအုပ္ ဒုတိယအုပ္ကို ရရွိၿပီးလွ်င္ ေလးနက္စြာ ဖတ္ရႈကာ ၄င္းစာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာ ရွီက်င္႔ဖိန္ အေတြးအေခၚ၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ေလ႔လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ ဝန္ႀကီး မာလာယာက ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ပါတီဝင္မ်ားကို တင္က်ပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ေျပာဆိုခ်က္သည္ မိမိစိတ္ထဲတြင္ စဲြက်န္ရစ္ေစခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပါတီ၏စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ စဲြကိုင္ က်င္႔သံုးျခင္းသည္ ပါတီတစ္ခု၏ အဆက္မျပတ္ တည္ၿငိမ္ရွင္သန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားေရး အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္ကို ဖိလစ္ပိုင္မွ နည္းယူေလ႔လာထိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio