• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၈ စင္ကာပူ ေလေၾကာင္းျပပဲြ ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2018-02-06 16:23:36

၂ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ႔ရွိေသာ စင္ကာပူ ေလေၾကာင္းျပပဲြကုိ ယခုလ ၆ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ဖြင္႔လွစ္လိုက္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသ ၅၀မွ ကုမၸဏီ ၁၀၆၂ခုသည္ ယင္းအာရွ၌ အတိုင္းအတာ အႀကီးမားဆံုး ေလေၾကာင္းႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး ျပပဲြတြင္ ပါဝင္ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းကုမၸဏီ မ်ားတြင္ ၆၅ခုတို႔သည္ ေလေၾကာင္းႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး နယ္ပယ္မွ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ခ်န္ဝမ္႔ခၽြမ္သည္ ၄င္းျပပဲြ က်င္းပစဥ္ အတြင္း စင္ကာပူတြင္ ခရီးလွည့္လည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ အရပ္ဖက္သံုးေလယာဥ္ႏွင္႔ စစ္ေလယာဥ္မ်ားကို ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအႀကိမ္ ျပပဲြတြင္ လူအမ်ား အာရံုအစိုက္ဆံုး အစီအစဥ္သည္ ေလယာဥ္မ်ား အလွျပ ပ်ံသန္းမႈႏွင္႔ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ အရပ္ဖက္သံုး၊ စစ္ေလယာဥ္မ်ိဳးသစ္မ်ားႏွင္႔ စစ္သံုး ေလယာဥ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စင္ကာပူ ေလေၾကာင္းျပပဲြကို ၁၉၈၁ခုႏွစ္က စတင္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

   Webradio